Kraków pomocny businessmanom

Najważniejszym z trudnych utrudnień w lwiej części polskich miast jest transport. Polskie gminy są nie dostosowane do tak wielkiego nasilenia korków, jaki pojawił się poprzez wzrost ilości aut na polskich ulicach. Dlatego jedną z najważniejszych inwestycji które powinno podjąć prawie każde województwo jest zainwestowanie środków w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Jezdnie i komunikacja miejska to najważniejszy obszar, jaki pozwoli polepszyć wygodę krakowian jak również poprawi całokształt infrastruktury miasta.

Spośród okolicznych miast, nowe projekty komunikacyjne w grodzie Kraka mocno się wybijają. Krakowianie w głosowaniu opowiedzieli się za budową metra, jednak zanim metro powstanie, w komunikację tramwajową i autobusową oraz drogi potrzeba zainwestować sporo środków . Spośród ważniejszych inwestycji trzeba wymienić:
całkowicie napędzaną elektrycznie siatkę autobusową – jedyną w kraju,
nowoczesne linie tramwajowe na Ruczaju,
całkowicie rozwinięty dworzec kolejowy wraz z miejscem handlowym.
Oprócz tego, w planach miasto przewiduje inwestycje w przynajmniej kilkanaście nowoczesnych dróg dojazdowych pomiędzy już wybudowanymi połączeniami i remonty już powstałych tras autobusowych i dróg dojazdowych.
Mieszkańcy remontów nie znoszą – utrudnienia w komunikacji i dojazdach do biur dają się im we znaki w codziennym życiu. Trzeba zaś mieć jasność tego, że bez napraw infrastruktura nie może się poprawić i aby mieszkało się lepiej, wymagać trzeba wytrwałości.Kraków wybory 2014
Inwestycje w komunikacje to nie jedynie następne drogi, jak również lepszej odporności powierzchnia jezdni, która będzie dłużej jak nowa i wytrzymała. ( kolejnym z przykładów może być ścieralna nawierzchnia jezdni na skrzyżowaniu Zakopiańska – Brożka i na zewnętrznej jezdni Wadowickiej). Oczywiście, Kraków potrzebuje jeszcze wielu remontów i nowych pomysłów, by poruszało się po mieście dobrze. Zarówno samochodem, ale też tramwajami. Ale widać jasno, że całość jest na prostej trasie do tego, by mieszkańcom żyło się tu zdecydowanie miło i z zadowoleniem.