VSM Training Kit Manufacturing

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w formach kierowania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten ma swój początek w Japonii, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a przy tym całkowicie zbędnych. wsparcie lean Priorytetowym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest więc zmniejszenie marnotrawienia zarówno w wymiarze siły roboczej jak i wykorzystywanych surowców. Wdrożenie metod lean management daje możliwość uzyskania takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki wzajemne w firmie zwykle ulegają poprawie. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co istotne techniki z zakresu lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to sprawność dokonania oceny, które działania nie przynoszą korzyści dla firmy.